تاريخ روز : یکشنبه 03 تیر 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

به استحضار می رساند شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) به عنوان سازمان پیشرو در نوآوری خدمات مالی با رویکرد مدیریت دانشی در نظر دارد به منظور برخورداری از ایده های نوآورانه افراد صاحب نظر، از طریق فراخوان، ایده هایی را که قابلیت تجاری سازی داشته و در حوزه کسب و کار می باشند در مرکز توسعه سازمانی خود پذیرش نماید.
بدین منظور از کلیه ذینفعان، کارآفرینان، صاحب نظران و متخصصان این حوزه دعوت به عمل می آید ایده ها و طرح های تجاری خود در حوزه کسب و کار را به نشانی پست الکترونیکی pr@parsaryan.com ارسال نمایند.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی